Reklam 1 Alanı

Trafik İşaretlerin Anlamlarını Biliyormuyuz

Kategori : Bölgesel - Etiketler :, , , - Tarih : 10 Ocak 2012

Maalesef Levhalarının Anlamını Bilmiyoruz, Üstüne Üslük Okumuyoruzda

Özellikle döner kavşaklarda bulunan trafik işaretlerini bilmiyoruz. Hâlbuki üzerinde yol üstünlüğünün kime ait olduğu da yazıyor okumuyoruz. Bu mutlaka öğrenilmesi gereken bir kural.

Dünyanın her yerinde döner kavşaklarda bulunan araçlara yol verilmesi bir kuraldır. Bu kurala başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleri uyarken maalesef ülkemizde araç sürücüleri bu karala riayet etmemektedirler. Emniyet Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yapmış olduğu birçok çalışmaya rağmen bu kuralın ihlalinden kaynaklı birçok trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kural daha önceleri sadece levha üzerinde işaretle belirtilmekte iken, günümüzde “ada etrafında dönene yol ver”şeklinde bir cümlede levha içerisine ilave edilmiştir. Yapılan bu ilave sürücülerimizin bu kurala uymamasından veya bilmemesinden dolayı yapılmıştır. Şehir içi ulaşımda yaşanan en büyük sorunlardan olan döner kavşaklarda yol üstünlüğünün kime ait olduğu hususu bütün sürücülerimizin bilmesi ve uyması gereken en önemli kurallar arasındadır. Bu önemli konunun öğrenilmesi adına aşağıda belirtilen hususların özellikle araç kullanan vatandaşlarımız tarafından incelenmesi ve benimsenmesi gerekmektedir.

 

Ulaşım; insanların, malların ve hizmetlerin bir amaç için yer değiştirmesidir. Kentlerde ulaşım alt yapısının en önemli ögeleri yollar, her türlü taşıt aktarma alanları, terminal alanları, duraklar ve istasyonlar, üst yapısının en önemli ögeleri ise taşıtlar ve trafiktir.
Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülen şehir içi ulaşım sistemi ekonomik ve sosyal öneminden dolayı toplumu sürekli etkileyen bir yapıya sahiptir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, ilgili mevzuatlarda tarif edilen kurallar çerçevesinde hareket etmek şehir içi ulaşımın ekonomik ve sosyal önemini ön plana çıkarmaktadır.

 

gerek ekonomik gerekse kültürel olarak hızla gelişmektedir. Nüfusun artması insanların refah ve kültür seviyelerinin yükselmesiyle artan özel araç sayısı mevcut karayollarının her geçen gün yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Kentimizde yaşanan ve gün geçtikçe katlanarak artan ulaşım sorununu çözmek adına çeşitli tedbirler alınsa da, hem yayaların hem de araç sürücülerinin kurallara yeterince uymaması sonucu ulaşım sorunu her geçen gün artma eğilimi göstermektedir. Can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için yayalarımızın ve sürücülerimizin ilgili kuralları bilmesi ve bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi zaruret haline gelmiştir.

 

Kentimizde şehir içi ulaşımda yaşanan kazaların büyük bir kısmının kavşaklarda meydana geldiğini görmekteyiz. Konya il merkezinde ölüm ve yaralanma ile gerçekleşen kazaların             % 67,9’unun, yani her 3 kazadan 2’sinin kavşaklarda meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu durum bize hem kavşak içerisindeki araç sürücülerinin hem de kavşağa yaklaşmakta olan araç sürücülerinin kurallara yeterince uymadığını göstermektedir. Kavşaklarda meydana gelen kazaları azaltmak için sürücülerimizin daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır.

 

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan olarak tanımlanan kavşaklarda uyulması gereken temel kurullar şunlardır:

-          Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde sürücüler, sola dönüş halindeki kurallara uymakla birlikte, orta ada etrafında dönerken gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye de zorunludurlar.

 

-          Dönel kavşaklarda dönüşlerde sürücüler, gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmaya zorunludurlar.

 

-          Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır.

 

-          Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler, kavşağı en kısa zamanda geçmek zorundadırlar. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşlamaları, durmaları, taşıttan inmeleri, taşıt veya araçların motorlarını durdurmaları yasaktır.

 

-          Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

 

-          Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışında yüzelli metre, yerleşim yerlerinde ise otuz metre mesafe içinde ve kavşaklarda sürücülerin şerit değiştirmeleri yasaktır.

 

-          Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında sürücülerin önlerindeki bir başka aracı geçmeleri yasaktır.

 

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda;

 

-          Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

  • Cankurtaran araçları, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,
  • İtfaiye araçları,
  • Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta araçları,
  • Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar,
  • Alarm sırasında sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,
  • Koruma ile görevli ve korunan araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğüne sahiptir.

-          Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara,

-          Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara,

-          Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,

-          Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara,

-          Dönel kavşağa gelen sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara,

-          Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara,

-          Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara

 

İLK GEÇİŞ HAKKINI VERMEK ZORUNDADIRLAR.

 

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklarda;

 

-          Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara,

-          Lastik tekerlekli traktör ile iş makinesi sürücüleri diğer motorlu araçlara,

-          Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca,

-          Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere,

 

İLK GEÇİŞ HAKKINI VERMEK ZORUNDADIRLAR.

 

İnsan hayatının, sağlığının ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğu gerçeğinden hareketle, araç kullanımından oluşabilecek üzücü ve ölümlere varan olay ve kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Şehir içi ulaşımda bu üzücü kazaların önüne geçilmesi de bilgili, saygılı ve dikkatli araç sürücülerinin şehir trafiğinde araç kullanmasıyla sağlanacaktır. Saygılarımla.

 

 

 

 

Doç. Dr. Mete KALYONCU

Makina Mühendisleri Odası

Konya Şube Başkanı

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

haberler haberler